dijous, 11 de gener de 2018

TEMPS DE TERTÚLIA: 15 DE GENER

Us fem arribar el cartell de la propera sessió de Temps de Tertúlia que tindrà lloc el proper dilluns dia 15 de gener a les 19 hores. El tema a tractar serà el següent: Els rumors i la seva relació amb les narratives discriminatòries.


diumenge, 12 de novembre de 2017

TEMPS DE TERTÚLIA 20 DE NOVEMBRE: PREVENCIÓ DE RESIDUS

PREVENCIÓ DE RESIDUS

El tema de la tertúlia d'aquest mes preten sensibiltizar i conscienciar en la prevenció de residus, reutilització de productes i el reciclatge de materials. Aquesta activita s'inclou dins dels actes de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus.

Qué és la Setmana Europea de la Prevenció de Residus?

La Setmana Europea de la Prevenció de Residus (coneguda per les seves sigles angleses, EWWR-European Week for Waste Reduction) és el projecte europeu més gran d'actuacions en prevensió de residus. durant una setmana es desenvolupen accions de sensibilització sobre la prevenció i la gestió sostenible de residus per diversos participants: Administracions, Empreses, Associacions, ONG’s, Centres Educatius, Ciutadans etc

La novena edició tindrà lloc del 18 al 26 de Novembre 2017 i enguany s'ha seleccioant com a eslògan de la mateixa: "Reutilitza i repara: Dóna'l una nova vida!’

El projecte EWWR pretèn:
  • Donar a conèixer diferents estratègies de reducció de residus a Europa.
  • Fomentar aquelles accions sostenibles per a reduir els residus.
  • Donar publicitat a les actuacions realitzades per diferents actors (administracions, empreses, ONG’s, centres educatius…).
  • Replantejar el comportament quotidià cap a una millor prevenció en la gestió de residus (consum, producció....)
El núcli del missatge: les 3 Rs
Les accions de la EWWR es centren en las “3 Rs”: Reducció de residus, Reutiltizació de materials/productes i Reciclatge.
Les “3 Rs” representen les opcions que han de plantejar-se a l'hora d'elaborar un sistema de gestió de residus.
Seguint la  jerarquía mostrada, la reducció de residus sempre hauria de ser en primer lloc. Reduir significa utilitzar menys recursos, incloent la prevenció estricta a més a més de la reducció a l'origen. La segona opció a considerar és la reutilgizació de productes/bens, incloent la preparació prèvia a la reutilització. La tercera i darrera opció és la separació dels residus i el reciclatge.

Per què és tan important reduir els residus?

Per què és important reutilizar?


Per què és important reciclar?


_____________________________________________________________

PREVENCIÓN DE RESIDUOS
El tema de la tertulia de este mes pretende sensibilizar y concienciar en la prevención de residuos, reutilización de productos y el reciclaje de materiales. Esta actividad se incluye dentro de los actos de la Semana Europea de la Prevención de Residuos.

¿Qué es la Semana Europea de la Prevención de Residuos?

La Semana Europea de la Prevención de Residuos (conocida por sus siglas en inglés, EWWR-European Week for Waste Reduction) es el mayor proyecto a nivel europeo de actuaciones en prevención de residuos. Durante una semana se desarrollan acciones de sensibilización sobre la prevención y la gestión sostenible de residuos por diversos participantes: Administraciones, Empresas, Asociaciones, ONG’s, Centros Educativos, Ciudadanos etc

La novena edición de la EWWR tendrá lugar del 18 al 26 de Noviembre 2017 y en este año se ha seleccionado como slogan de la misma ‘Reutiliza y repara: ¡Dale una nueva vida!’

El proyecto EWWR pretende:
  • Dar a conocer diferentes estrategias de reducción de residuos en Europa.
  • Fomentar aquellas acciones sostenibles para reducir los residuos.
  • Dar publicidad a las actuaciones realizadas por diversos actores (administraciones, empresas, ONG’s, centros educativos…).
  • Replantear el comportamiento cotidiano hacia una mejor prevención en la gestión de residuos (consumo, producción etc.).
El núcleo del mensaje: las 3Rs
Las acciones que se llevan a cabo en la EWWR se centran en las “3Rs”: Reducción de residuos, Reutilización de materiales/productos y Reciclaje.
Las “3Rs” representan las opciones que deben considerarse a la hora de elaborar un sistema de gestión de residuos.
Siguiendo la jerarquía mostrada, la reducción de residuos siempre debería estar en primer lugar. Reducir significa utilizar menos recursos, incluyendo la prevención estricta además de la reducción en origen. La segunda opción a considerar es la reutilización de productos/bienes, incluyendo la preparación previa a la reutilización. La tercera y última opción es la separación de los residuos y reciclaje.

¿Por qué es tan importante reducir los residuos?

¿Por qué es importante reutilizar?


¿Por qué es importante reciclar?dilluns, 9 d’octubre de 2017

TEMPS DE TERTÚLIA - LA SANITAT PÚBLICA

Us fem arribar el text d'introducció a la propera tertùlia:

TERTULIA: La sanidad pública
“Servicios públicos son el conjunto de actividades y prestaciones permitidas, reservadas o exigidas a las administraciones públicas por la legislación en cada Estado, y que tienen como finalidad responder a diferentes imperativos del funcionamiento social, y, en última instancia, favorecer la realización efectiva de la igualdad y del bienestar social. Suelen tener carácter gratuito, ya que los costos corren a cargo del Estado (gasto público). Tienen una presencia especialmente significativa en los países de economía mixta que siguen modelos político-económicos como el Estado social o Estado del bienestar, y de forma muy diferente, en el Estado socialista.”
Ø  Cómo afecta la situación económica (del individuo, la familia) a la salud?
Ø  Investigación sobre enfermedades minoritarias ¿Quién invierte?
Ø  Se atienden igual todos los casos en la sanidad pública?
Ø  Sea atienden igual todos los casos en la sanidad privada?
Ø  Una sanidad privada, se preocupara de la prevención (salud), tal como lo hace o lo debe hacer la sanidad pública?  Atención primaria.
Ø  En función de la población (medio rural frente a grandes núcleos urbanos) ¿La atención sanitaria pública se comporta de la misma manera que la privada?
Ø  En la pública, la atención en festivos es similar a los laborales. ¿La privada también? (las mutuas también)
Ø  Las listas de espera serán únicas en caso de sanidad privada, o habrá dos listas, o ¿Será función de la cuota?
Ø  La sanidad pública no tiene en cuenta la genética a la hora de atenderte (asegurarte)  y la privada?
Ø  Eficiencia y eficacia en la atención sanitaria pública. ¿Qué parámetros se han de considerar en la pública?
Ø  Priorización de las atenciones contemplada por la sanidad pública (¿Tiene la misma prioridad una afección cardiaca que una cuestión estética?) Siempre desde el punto de vista presupuestario, ya que los recursos, no son infinitos.
Responsabilidades de contratante y contratado.
Ø  El funcionario sanitario (cómo cualquier otro funcionario) ¿Cómo han de ser sus contratos?
(Desde el gerente hasta el más sencillo de los empleados)
Ø  Atención de los de fuera. ¿A cualquiera, de cualquier cosa, sin más? (SANIDAD UNIVERSAL)
Turismo sanitario.

Ø  Comercialización, mercantilización (Prótesis deficientes) La sanidad pública y las externalizaciones.

dijous, 21 de setembre de 2017

dijous, 8 de juny de 2017

TEMPS DE TERTULIA

Us adjuntem cartell propera sessió Temps de Tertúlia del dilluns dia 12 sobre "Vacances, luxe o necessitat?


dijous, 1 de juny de 2017

TEMPS DE TERTÚLIA 12 DE JUNY: VACANCES: LUXE O NECESSITAT?

VACANCES, LUXE O NECESSITAT

TIPUS DE VACANCES

La paraula VACANCES deriva del llatí vacans, que és el participi del verb vacare: estar lliure, desocupat, vacant. També vacuus: buit, desocupat, lliure. Vacui dies: dies de descans. Vacatio (-ionis): dispensa, exempció

En una primera etapa, les vacances  eren un privilegi i costum de la burgesia i de les classes altes. Amb la lluita sindical es va aconseguir el concepte de “vacances pagades” per als assalariats.

Fer vacances, és fer allò que no es fa habitualment. La llista de possibilitats pot ser molt llarga: quedar-se a casa, anar a la segona residència, a hotels o apartaments a un lloc fix, visitar la família, balnearis, cases rurals, fer algun viatge...

Un punt i a part és el règim dels jubilats que poden gaudir de l’IMSERSO

Ens centrarem en els viatges, poden ser: culturals, solidaris, d’esbarjo...

A part de la filosofia del perquè es viatge: estatus, necessitat vital, per aprendre i obrir la ment, solidaritat, “postureig”... Parlarem també de com podem viatjar.

La Maria ens presentarà  l’organització INTERVAC HOME EXCHANGE i el Ramon ens donarà la seva visió de les agències de viatges.


Per tot això i per molt més, vine a la tertúlia. Les teves aportacions poden ser molt enriquidores pels altres tertulians

LSEM