dimecres, 26 de setembre de 2012

RESUM DEL TRACTAT AMB SERVEIS SOCIALS

A continuació us pasem un resum de la reunió mantinguda amb la senyora Isabel de Serveis Socials el passat dia 18 de setembre d’enguany


A.     Repartiment d’aliment fresc. Es va tractar en primer lloc el tema de les absències de les diferents famílies que tenim assignades. Al respecte, es comenta que a final de mes es revisaran les dades i es prendran les mesures pertinents quan s’observin tres faltes consecutives sense avís o justificació prèvia. Es generaran les noves llistes de les famílies assignades per serveis socials.

B.     Pa del forn Santanach (Martí Molins). Degut a les vacances, el mes d’agost ha estat força irregular i no disposem de dades d’assistència respecte a la llista de famílies assignades per a la recollida de pa, la qual es va lliurar al forn. Després de parlar amb la senyora Pepi (mestresa del forn), s’ha comunicat a la senyora Isabel de serveis socials, la seva disposició d’ampliació d’oferta de pa per a lliurar en un futur proper . Amb aquesta información, serveis socials confeccionarà una nova llista de famílies, la qual es lliurarà al forn per duplicat per a què puguin portar un millor control.

C.     A requeriment nostre, la senyora Isabel ens explica les necessitats del nostre barri, indicant-nos en primer lloc que la que més costa cobrir és la d’acompanyament de la gent gran. Hem hagut d’admetre que erem conscients que la nostra associació no había estat capaç de donar una resposta significativa a aquesta mancança. Per una altra banda, ha comentat que esperen una gran demanda de recursos de suport escolar (Projecte jove, Save the children,..) Ens hem posat a la seva disposició per a què, en cas de necessitat, no dubti en recorrer a l’associació, i d’aquesta manera, en la mesura de les nostres possibilitats, puguem aportar els nostres recursos.

D.    Hem exposat el cas plantejat a la passada reunió general pel Paco Puertas i sembla ser que ja estaven al cas, tenien les dades i ha comentat que està en vies de resolució. Per tant, el tema va quedar fora del nostre àmbit (com a mínim mentre ningú aporti noves idees i/o suport).

E.      Repartiment de menjar preparat. Se li va comentar que ens havíem assabentat pels informatius i per internet que a barris com Ciutat Vella o Arc de Triomf s’estan formant grups de voluntaris que preparen menjar i també el recullen de restaurants o botigues col·laboradores, i els reparteixen diversos díes de la setmana a gent que ho necessita. Li vam demanar qué li semblaria i si creu que podría tenir sentit fer alguna acció similar al nostre barri, a la qual cosa ens contesta que el perfil de persones a les quals va dirigit aquest menjar (majoria indigents) en principi no és el mateix que es dóna en el nostre barri.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada