diumenge, 12 de novembre de 2017

TEMPS DE TERTÚLIA 20 DE NOVEMBRE: PREVENCIÓ DE RESIDUS

PREVENCIÓ DE RESIDUS

El tema de la tertúlia d'aquest mes preten sensibiltizar i conscienciar en la prevenció de residus, reutilització de productes i el reciclatge de materials. Aquesta activita s'inclou dins dels actes de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus.

Qué és la Setmana Europea de la Prevenció de Residus?

La Setmana Europea de la Prevenció de Residus (coneguda per les seves sigles angleses, EWWR-European Week for Waste Reduction) és el projecte europeu més gran d'actuacions en prevensió de residus. durant una setmana es desenvolupen accions de sensibilització sobre la prevenció i la gestió sostenible de residus per diversos participants: Administracions, Empreses, Associacions, ONG’s, Centres Educatius, Ciutadans etc

La novena edició tindrà lloc del 18 al 26 de Novembre 2017 i enguany s'ha seleccioant com a eslògan de la mateixa: "Reutilitza i repara: Dóna'l una nova vida!’

El projecte EWWR pretèn:
  • Donar a conèixer diferents estratègies de reducció de residus a Europa.
  • Fomentar aquelles accions sostenibles per a reduir els residus.
  • Donar publicitat a les actuacions realitzades per diferents actors (administracions, empreses, ONG’s, centres educatius…).
  • Replantejar el comportament quotidià cap a una millor prevenció en la gestió de residus (consum, producció....)
El núcli del missatge: les 3 Rs
Les accions de la EWWR es centren en las “3 Rs”: Reducció de residus, Reutiltizació de materials/productes i Reciclatge.
Les “3 Rs” representen les opcions que han de plantejar-se a l'hora d'elaborar un sistema de gestió de residus.
Seguint la  jerarquía mostrada, la reducció de residus sempre hauria de ser en primer lloc. Reduir significa utilitzar menys recursos, incloent la prevenció estricta a més a més de la reducció a l'origen. La segona opció a considerar és la reutilgizació de productes/bens, incloent la preparació prèvia a la reutilització. La tercera i darrera opció és la separació dels residus i el reciclatge.

Per què és tan important reduir els residus?

Per què és important reutilizar?


Per què és important reciclar?


_____________________________________________________________

PREVENCIÓN DE RESIDUOS
El tema de la tertulia de este mes pretende sensibilizar y concienciar en la prevención de residuos, reutilización de productos y el reciclaje de materiales. Esta actividad se incluye dentro de los actos de la Semana Europea de la Prevención de Residuos.

¿Qué es la Semana Europea de la Prevención de Residuos?

La Semana Europea de la Prevención de Residuos (conocida por sus siglas en inglés, EWWR-European Week for Waste Reduction) es el mayor proyecto a nivel europeo de actuaciones en prevención de residuos. Durante una semana se desarrollan acciones de sensibilización sobre la prevención y la gestión sostenible de residuos por diversos participantes: Administraciones, Empresas, Asociaciones, ONG’s, Centros Educativos, Ciudadanos etc

La novena edición de la EWWR tendrá lugar del 18 al 26 de Noviembre 2017 y en este año se ha seleccionado como slogan de la misma ‘Reutiliza y repara: ¡Dale una nueva vida!’

El proyecto EWWR pretende:
  • Dar a conocer diferentes estrategias de reducción de residuos en Europa.
  • Fomentar aquellas acciones sostenibles para reducir los residuos.
  • Dar publicidad a las actuaciones realizadas por diversos actores (administraciones, empresas, ONG’s, centros educativos…).
  • Replantear el comportamiento cotidiano hacia una mejor prevención en la gestión de residuos (consumo, producción etc.).
El núcleo del mensaje: las 3Rs
Las acciones que se llevan a cabo en la EWWR se centran en las “3Rs”: Reducción de residuos, Reutilización de materiales/productos y Reciclaje.
Las “3Rs” representan las opciones que deben considerarse a la hora de elaborar un sistema de gestión de residuos.
Siguiendo la jerarquía mostrada, la reducción de residuos siempre debería estar en primer lugar. Reducir significa utilizar menos recursos, incluyendo la prevención estricta además de la reducción en origen. La segunda opción a considerar es la reutilización de productos/bienes, incluyendo la preparación previa a la reutilización. La tercera y última opción es la separación de los residuos y reciclaje.

¿Por qué es tan importante reducir los residuos?

¿Por qué es importante reutilizar?


¿Por qué es importante reciclar?dilluns, 9 d’octubre de 2017

TEMPS DE TERTÚLIA - LA SANITAT PÚBLICA

Us fem arribar el text d'introducció a la propera tertùlia:

TERTULIA: La sanidad pública
“Servicios públicos son el conjunto de actividades y prestaciones permitidas, reservadas o exigidas a las administraciones públicas por la legislación en cada Estado, y que tienen como finalidad responder a diferentes imperativos del funcionamiento social, y, en última instancia, favorecer la realización efectiva de la igualdad y del bienestar social. Suelen tener carácter gratuito, ya que los costos corren a cargo del Estado (gasto público). Tienen una presencia especialmente significativa en los países de economía mixta que siguen modelos político-económicos como el Estado social o Estado del bienestar, y de forma muy diferente, en el Estado socialista.”
Ø  Cómo afecta la situación económica (del individuo, la familia) a la salud?
Ø  Investigación sobre enfermedades minoritarias ¿Quién invierte?
Ø  Se atienden igual todos los casos en la sanidad pública?
Ø  Sea atienden igual todos los casos en la sanidad privada?
Ø  Una sanidad privada, se preocupara de la prevención (salud), tal como lo hace o lo debe hacer la sanidad pública?  Atención primaria.
Ø  En función de la población (medio rural frente a grandes núcleos urbanos) ¿La atención sanitaria pública se comporta de la misma manera que la privada?
Ø  En la pública, la atención en festivos es similar a los laborales. ¿La privada también? (las mutuas también)
Ø  Las listas de espera serán únicas en caso de sanidad privada, o habrá dos listas, o ¿Será función de la cuota?
Ø  La sanidad pública no tiene en cuenta la genética a la hora de atenderte (asegurarte)  y la privada?
Ø  Eficiencia y eficacia en la atención sanitaria pública. ¿Qué parámetros se han de considerar en la pública?
Ø  Priorización de las atenciones contemplada por la sanidad pública (¿Tiene la misma prioridad una afección cardiaca que una cuestión estética?) Siempre desde el punto de vista presupuestario, ya que los recursos, no son infinitos.
Responsabilidades de contratante y contratado.
Ø  El funcionario sanitario (cómo cualquier otro funcionario) ¿Cómo han de ser sus contratos?
(Desde el gerente hasta el más sencillo de los empleados)
Ø  Atención de los de fuera. ¿A cualquiera, de cualquier cosa, sin más? (SANIDAD UNIVERSAL)
Turismo sanitario.

Ø  Comercialización, mercantilización (Prótesis deficientes) La sanidad pública y las externalizaciones.

dijous, 21 de setembre de 2017

La Sagrera Es Mou amb el dret a decidir

La junta de la Sagrera es Mou defensa el dret a decidir del poble català i condemna els atacs cap a les institucions del nostre país.
https://twitter.com/LaSagreraEsMou/status/910974392515121153


dijous, 8 de juny de 2017

TEMPS DE TERTULIA

Us adjuntem cartell propera sessió Temps de Tertúlia del dilluns dia 12 sobre "Vacances, luxe o necessitat?


dijous, 1 de juny de 2017

TEMPS DE TERTÚLIA 12 DE JUNY: VACANCES: LUXE O NECESSITAT?

VACANCES, LUXE O NECESSITAT

TIPUS DE VACANCES

La paraula VACANCES deriva del llatí vacans, que és el participi del verb vacare: estar lliure, desocupat, vacant. També vacuus: buit, desocupat, lliure. Vacui dies: dies de descans. Vacatio (-ionis): dispensa, exempció

En una primera etapa, les vacances  eren un privilegi i costum de la burgesia i de les classes altes. Amb la lluita sindical es va aconseguir el concepte de “vacances pagades” per als assalariats.

Fer vacances, és fer allò que no es fa habitualment. La llista de possibilitats pot ser molt llarga: quedar-se a casa, anar a la segona residència, a hotels o apartaments a un lloc fix, visitar la família, balnearis, cases rurals, fer algun viatge...

Un punt i a part és el règim dels jubilats que poden gaudir de l’IMSERSO

Ens centrarem en els viatges, poden ser: culturals, solidaris, d’esbarjo...

A part de la filosofia del perquè es viatge: estatus, necessitat vital, per aprendre i obrir la ment, solidaritat, “postureig”... Parlarem també de com podem viatjar.

La Maria ens presentarà  l’organització INTERVAC HOME EXCHANGE i el Ramon ens donarà la seva visió de les agències de viatges.


Per tot això i per molt més, vine a la tertúlia. Les teves aportacions poden ser molt enriquidores pels altres tertulians

LSEM

dimecres, 17 de maig de 2017

5è FIREM-NOS DIUMENGE 21 DE MAIG


Us fem arribar cartell del 5è Firem-nos que tindrà lloc el proper diumenge dia 21 de maig:


diumenge, 30 d’abril de 2017

CANTATA "MOZART I ELS RATOLINS" DIA 7 DE MAIG


Us adjuntem el cartell de la cantata  "Mozart i els ratolins" que farà diumenge 7 de maig a les 12 del mati a l'Espai-30, la nostra coral infantil de l'espai 6-12, si no podeu no us la deixeu perdre!

També us demanem que en feu la màxima difusió.

Salutacions
Quim Terré


dilluns, 13 de març de 2017

XERRADA INFORMATIVA SOBRE EL PROGRAMA MENTORS PELS REFUGIATS DILLUNES DIA 13

A les 20.30 hores: Xerrada informativa sobre el programa de mentors pels refugiats en el que La Sagrera e Mou participa amb diferents voluntaris
Tot a l'Espai-30 
 

MENTORS PELS REFUGIATS

  
La Generalitat de Catalunya, ha creat un projecte anomenat MENTORS PER  L’ACOLLIDA I SEGUIMENT DELS REFUGIATS.

L’Oriol Amorós i March és el responsable de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania,  des d’on es dur a terme el projecte.

Aquest programa català compta amb la participació de la societat civil i els ajuntaments. El pla es basa a concedir una "prestació econòmica" a les persones refugiades per "fer una sèrie d'activitats" que les ajudin a integrar-se laboralment i socialment a Catalunya. I per aquest fi s’instaura els grups de MENTORS

Les persones que vulguin ajudar i per tant a ser MENTORS hi hauran de dedicar entre 2 i 4 hores a la setmana.

Per obtenir la informació de primera mà, el proper dilluns dia 13 de març, a les 20,30  hores, vindrà el Sr. Oriol Amorós per exposar el projecte i contestar tots els dubtes i qüestions que se li vulguin plantejar.

El lloc serà l’Espai 30, C/Hondures 28-30

L’activitat està organitzada per la Sagrera es Mou


XERRADA SOBRE LA TOLERÀNCIA CULTURAL DILLUNES 13 DE MARÇ

TOLERANCIA CULTURAL?

Segons la definició del Diccionari Pompeu Fabra:
tolerància
f
Actitud teòrica i pràctica de qui respecta les conviccions d’altri en matèria religiosa, política, ètica, artística, etc, ni que siguin molt diverses de les personals, i no n’impedeix l’exercici.

Segons la definició que podem trobar a la WIKIPEDIA:
 “Tolerancia se refiere a la acción y efecto de tolerar. Como tal, la tolerancia se basa en el respeto hacia lo otro o lo que es diferente de lo propio, y puede manifestarse como un acto de indulgencia ante algo que no se quiere o no se puede impedir, o como el hecho de soportar o aguantar a alguien o algo. La palabra proviene del latín tolerantĭa, que significa ‘cualidad de quien puede aguantar, soportar o aceptar’.
La tolerancia es un valor moral que implica el  respeto íntegro hacia el otro, hacia sus ideas, prácticas o creencias, independientemente de que choquen o sean diferentes de las nuestras. En este sentido, la tolerancia es también el reconocimiento de las diferencias inherentes a la naturaleza humana, a la diversidad de las culturas, las religiones o las maneras de ser o de actuar. (…)
Es un concepto relacionado con el respeto y con la consideración ante las acciones u opiniones de otras personas cuando éstas difieren de las propias o se contraponen al marco personal de creencias. La tolerancia se erige como un valor básico para convivir armónica y pacíficamente. No sólo se trata de respetar lo que los demás digan o hagan, sino de reconocer y aceptar la individualidad y las diferencias de cada ser humano. Se considera que la tolerancia constituye la base de la buena convivencia entre personas de diferentes culturas, credos, razas, y modos de vida.”

La tolerància, dons, es un valor positiu i desitjable. Preguntes que ens podem fer al respecte:
·         Hi ha dos parts implicades: el tolerant i el tolerat. La mateixa definició de tolerancia, no indica una situació de prepotencia/superioritat d’un envers l’altra?
·         Podem dir que la tolerancia no va més enllà de demanar una situación de paciencia i calma demanant a tolerant i tolerat que aceptin les diferencies entre ells sense demanar-lis la plena aprobació de les seves caracteristiques?
·         No implica la convivencia pasiva entre persones entre les que existeixen grans diferencies culturals, una displicencia i fredor envers l’altre? Noves cultures que han arrivat de les quals no en sabem res, que ocupen el mateix espai però en compartiments estancs: xinesos, musulmans, etc.
·         Quins lligams establim amb les noves comunitats vingudes?
·         Tenim la mateixa qualitat de tolerancia envers totes les cultures?
·         La intolerancia no te res a veure amb el poder adquisitiu del que ve de fora?
·         Assimilació? Integració?
·         Totes les cultures són iguals de valuoses i per tant respectables i defendibles?


·         Podem dir que amb una més gran diversitat dins d’una comunitat, no hi ha una menor tasca comunitaria, menys xarxa social i menys confiança entre les persones?.
·         La tolerancia cultural es una extensió del sistema lliberal d’iguals drets per tots, sense importar llurs diferencies personals com raça, religió, sexe, condició económica, edat, creencies politiques. No  vol dir que els considerem el model a seguir per la resta de cultures?
·         Hem de mantenir, això dit, la tolerancia amb aquellles cultures allunyades de les llibertats i drets personals?
·         Utilització del hijab (mocador de cap), l’ablació,homofobia legalitzada, etc.
·          
 “La convivencia tolerante necesita una serie de valores compartidos y aceptados por todos como una condición indispensable y que está por encima de las culturas que allí conviven —las leyes del país, por ejemplo, deberán aplicarse a todos por igual, con mínimas concesiones culturales.” Leonardo Girondella.Març 2017

dijous, 2 de març de 2017

Xerrada sobre la crisi de refugiats - dimarts 7 de març

Us adjuntem cartell de la xerrada que sobre la crisi de refugiats farà La Sagrera Es Mou el proper dimarts 7 de març, a les 19.30 hores a l'Espai-30 - c/. Hondures, 28-30

Ens agradaria molt comptar amb la vostra assistència i al mateix temps us demanem que em feu el màxim de difusió que pogueu en els vostres cercles.

LSEM

dimarts, 28 de febrer de 2017

OFERTA DE TREBALL COM A NETEJADORA DE CENTRE ESCOLAR


Se solicita la incorporación de personal para trabajar como limpiadora de centros escolares, el personal elegido tendrá que realizar las siguientes funciones: Se encargaran de la limpieza de aulas completas, es decir, tendrá que limpiar mesas, sillas, ordenar el aula, limpieza de suelo, ventanas, se encargará de la limpieza de despachos, sala de esperas, baños… 

Buscamos a personas que sean responsables en su trabajo y organizadas, que tengan al menos 1 año de experiencia en el sector. Se le ofrece media jornada de trabajo, trabajando de lunes a viernes de 6:00 a 9:30 horas y un salario de 800 euros brutos al mes.

Salario Ofertado: 800 euros brutos al mes.

Puestos ofertados disponibles: 4.

Requisitos para el puesto ofertado.

Estudios mínimos requeridos: Educación secundaria obligatoria.

Experiencia mínima requerida: Al menos 1 año de experiencia en el sector.

Requisitos mínimos requeridos: Disponibilidad para trabajar de 6:00 a 9:30 de la mañana de lunes a viernes.

Imprescindible ser residente en provincia de Barcelona

Persones interessades entreu a https://www.indeed.es/cmp/TESCO-FACILIT ... a+colegios