diumenge, 12 de novembre de 2017

TEMPS DE TERTÚLIA 20 DE NOVEMBRE: PREVENCIÓ DE RESIDUS

PREVENCIÓ DE RESIDUS

El tema de la tertúlia d'aquest mes preten sensibiltizar i conscienciar en la prevenció de residus, reutilització de productes i el reciclatge de materials. Aquesta activita s'inclou dins dels actes de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus.

Qué és la Setmana Europea de la Prevenció de Residus?

La Setmana Europea de la Prevenció de Residus (coneguda per les seves sigles angleses, EWWR-European Week for Waste Reduction) és el projecte europeu més gran d'actuacions en prevensió de residus. durant una setmana es desenvolupen accions de sensibilització sobre la prevenció i la gestió sostenible de residus per diversos participants: Administracions, Empreses, Associacions, ONG’s, Centres Educatius, Ciutadans etc

La novena edició tindrà lloc del 18 al 26 de Novembre 2017 i enguany s'ha seleccioant com a eslògan de la mateixa: "Reutilitza i repara: Dóna'l una nova vida!’

El projecte EWWR pretèn:
  • Donar a conèixer diferents estratègies de reducció de residus a Europa.
  • Fomentar aquelles accions sostenibles per a reduir els residus.
  • Donar publicitat a les actuacions realitzades per diferents actors (administracions, empreses, ONG’s, centres educatius…).
  • Replantejar el comportament quotidià cap a una millor prevenció en la gestió de residus (consum, producció....)
El núcli del missatge: les 3 Rs
Les accions de la EWWR es centren en las “3 Rs”: Reducció de residus, Reutiltizació de materials/productes i Reciclatge.
Les “3 Rs” representen les opcions que han de plantejar-se a l'hora d'elaborar un sistema de gestió de residus.
Seguint la  jerarquía mostrada, la reducció de residus sempre hauria de ser en primer lloc. Reduir significa utilitzar menys recursos, incloent la prevenció estricta a més a més de la reducció a l'origen. La segona opció a considerar és la reutilgizació de productes/bens, incloent la preparació prèvia a la reutilització. La tercera i darrera opció és la separació dels residus i el reciclatge.

Per què és tan important reduir els residus?

Per què és important reutilizar?


Per què és important reciclar?


_____________________________________________________________

PREVENCIÓN DE RESIDUOS
El tema de la tertulia de este mes pretende sensibilizar y concienciar en la prevención de residuos, reutilización de productos y el reciclaje de materiales. Esta actividad se incluye dentro de los actos de la Semana Europea de la Prevención de Residuos.

¿Qué es la Semana Europea de la Prevención de Residuos?

La Semana Europea de la Prevención de Residuos (conocida por sus siglas en inglés, EWWR-European Week for Waste Reduction) es el mayor proyecto a nivel europeo de actuaciones en prevención de residuos. Durante una semana se desarrollan acciones de sensibilización sobre la prevención y la gestión sostenible de residuos por diversos participantes: Administraciones, Empresas, Asociaciones, ONG’s, Centros Educativos, Ciudadanos etc

La novena edición de la EWWR tendrá lugar del 18 al 26 de Noviembre 2017 y en este año se ha seleccionado como slogan de la misma ‘Reutiliza y repara: ¡Dale una nueva vida!’

El proyecto EWWR pretende:
  • Dar a conocer diferentes estrategias de reducción de residuos en Europa.
  • Fomentar aquellas acciones sostenibles para reducir los residuos.
  • Dar publicidad a las actuaciones realizadas por diversos actores (administraciones, empresas, ONG’s, centros educativos…).
  • Replantear el comportamiento cotidiano hacia una mejor prevención en la gestión de residuos (consumo, producción etc.).
El núcleo del mensaje: las 3Rs
Las acciones que se llevan a cabo en la EWWR se centran en las “3Rs”: Reducción de residuos, Reutilización de materiales/productos y Reciclaje.
Las “3Rs” representan las opciones que deben considerarse a la hora de elaborar un sistema de gestión de residuos.
Siguiendo la jerarquía mostrada, la reducción de residuos siempre debería estar en primer lugar. Reducir significa utilizar menos recursos, incluyendo la prevención estricta además de la reducción en origen. La segunda opción a considerar es la reutilización de productos/bienes, incluyendo la preparación previa a la reutilización. La tercera y última opción es la separación de los residuos y reciclaje.

¿Por qué es tan importante reducir los residuos?

¿Por qué es importante reutilizar?


¿Por qué es importante reciclar?Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada