dijous, 21 de setembre de 2017

La Sagrera Es Mou amb el dret a decidir

La junta de la Sagrera es Mou defensa el dret a decidir del poble català i condemna els atacs cap a les institucions del nostre país.
https://twitter.com/LaSagreraEsMou/status/910974392515121153