L'Associació

"Hi ha qui dóna amb alegria i aquesta alegria és el seu premi"                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                           Khalil GibranEl barri és l’espai bàsic de convivència entre les persones, les quals un cop surten de casa seva es troben amb el comerç, els equipaments, les places, les entitats, les arrels històriques, les tradicions.... les quals els hi ofereixen un conjunt d’oportunitats que permeten fomentar les relacions humanes, manifestar la seva sociabilitat i conformar una col·lectivitat.

Per tant, aquest és el primer àmbit en el qual es poden tractar de manera més directa i eficient, de forma global, les problemàtiques que incideixen en la vida dels que hi viuen o hi tenen alguna mena de vincle i mirar de donar una resposta col·lectiva, que permeti als qui ho pateixen, sentir-se ajudats i recolzats, no sols materialment sinó també anímicament, pels altres membres de la comunitat.

D'aquesta idea, d'aquest sentiment de barri que te ganes de moure's, de fer quelcom pels altres, neix, ara fa gairebé un any, el nostre projecte concretat en l’associació “LA SAGRERA ES MOU”, amb l'objectiu de fer front als efectes que està deixant a la nostra societat una crisi de la qual no sabem ni quan ni com ens en sortirem, decidits a tractar-la de manera conjunta i organitzada. 

LA SAGRERA ES MOU vol posar el seu granet de sorra per combatre la pobresa i l’exclusió social en el nostre entorn més proper i ho vol fer conjuntament amb aquells que ja hi estan treballant des de fa temps, com Càritas, els Serveis Socials de l’ajuntament i qualsevol altra iniciativa que vagi pel mateix camí. 

Tanmateix, però, també vol consolidar una personalitat i una capacitat emprenedora que pugui permetre endegar uns projectes propis, en els que hi tingui cabuda la potenciació de l’economia social, entesa com un conjunt d'agents que s'organitzen en forma d’associacions, fundacions, mútues i cooperatives, en les quals prima l' interès general sobre el particular i on la presa de decisions es fa de manera democràtica i participativa, com a fórmula que hauria de ser alternativa al sistema econòmic en el qual estem inclosos i que porta associada tota la problemàtica que volem combatre.
En la tasca que ens proposem, ens volem considerar hereus de tot un moviment solidari i cooperativista de finals del segle XIX que es va manifestar amb força quan essent La Sagrera una part del municipi de Sant Martí de Provençals, aquesta es va aixecar de forma espontània, per fer front als nombrosos problemes que el ferotge procés d'industrialització plantejava a la classe treballadora. 
Per tot l’exposat, us animem a fer-nos costat, a fer-vos socis, voluntaris i/o membres actius, participant en les accions que anirem endegant, doncs sols en la mesura que siguem capaços de ser molts els implicats, podrem ser eficients i incidir en la realitat que volem canviar.


LA SAGRERA ES MOU